Her i Hellerup betaler David Choleva og Terese Birgitte Hamilton deres version af Den danske Model = ni Euro i timen.

Her i Hellerup betaler David Choleva og Terese Birgitte Hamilton deres version af Den danske Model = ni Euro i timen.

Blokade mod underbetaling
Ulovligt-arbejdeBlokeret
Ulovligt-arbejde, Blokeret

Fem polske statsborgere, der arbejder for ejerne af ejendommen Mantziusvej 16 i Hellerup - David Choleva og Terese Birgitte Hamilton - oplyser, at de er blevet lovet en løn på ni euro i timen. Dette svarer til 1/3 af, hvad der skal betales i henhold til den danske model. Efterbetaling beløber sig til 100.000 kr.

 

Den 11. juli 2005

Fem polske statsborgere, der arbejder for ejerne af ejendommen Mantziusvej 16 i Hellerup, der ejes af David Choleva og Terese Birgitte Hamilton, oplyser, at de er blevet lovet en løn på ni euro i timen. Dette svarer til 1/3 af, hvad der skal betales i henhold til den danske model.

Den danske model skal sikre lige vilkår med danske bygningsarbejdere for statsborgere fra de nye EU-lande fra Øst, der kommer til Danmark for at arbejde.

Malernes Fagforening har derfor anmodet ejerne om at tegne en overenskomst dækkende det pågældende bygningsarbejde, og som indebærer overenskomstmæssig løn-, feriepenge- og pensionsbetaling til arbejderne.

Dette har ejer afvist. Derfor er der etableret blokade mod byggeriet. Blokaden omfatter både ejerne og deres polske forbindelse El-Bud, der har formidlet arbejderne.

Der henstår et efterbetalingskrav mod ejerne på godt kr. 100.000 i manglende løn til de fem polske arbejdere for en måneds arbejde.

På et møde i LO onsdag besluttede forbundene i byggebranchen at varsle sympatikonflikt på området i henhold til gældende regler, til støtte for Malernes Fagforenings krav om overenskomst.