Huset i Ny Kongensgade.

Huset i Ny Kongensgade.

Fredet hus udsat for rydning
Gromet
Dir. Ewa Gromadzka Ogrodniczki 1/12
15-763 Bialystok, Ul
Polen
Ulovligt-arbejdeBlokeret
Ulovligt-arbejde, Blokeret

De polske arbejdere i fuld gang med nedrivning, afventer dansk el- firma og dansk blik- firma.

Ved et besøg på arbejdspladsen fredag d. 4. marts 2005 kunne Malernes Fagforening konstatere, at de fem polske arbejdere var i fuld gang med nedrivning som led i en total omforandring af den gamle bevaringsværdige bygning. Man afventer i den forbindelse besøg af ingeniør/arkitekt og aut. dansk el- og blikkenslagerfirma i forbindelse med stillingtagen til omforandringens grundlæggende el- og blik-installationer.

Formålet med omforandringen af bygningen er, efter hvad Malernes Fagforening erfarer, at indrette denne til luksusbolig for ejeren Anders Moesgaard.

Malernes Fagfoening har ved besøget gjort de polske arbejdere opmærksom på, at de er velkomne til at arbejde i Danmark, men at det i så fald skal ske på lige vilkår - det vil sige danske overenskomstmæssige vilkår. Fagforeningen har opfordret arbejderne til straks at kontakte Anders Moesgaard med en anbefaling af, at han tegner overenskomst med Malernes Fagforening.

Anders Moesgaard har tidligere afvist at tegne overenskomst, og han har også tidligere afvist at deltage i møde med fagforening om forholdene.

De polske arbejderne er fastansatte af Anders Moesgaard og har arbejdet for ham på hans ejendomme - blandt andet i Wildersgade og Studiestræde - siden sommeren 2004.

 

links til politiken:

Forsvar mod østarbejdere vakler

Politikere kræver handling fra politiet om østarbejdere

link til Dagbladet Arbejderen:

Markant flere illegale arbejdere