Polsk fupfirma på Chr. Havn
Gromet
Dir. Ewa Gromadzka Ogrodniczki 1/12
15-763 Bialystok, Ul
Polen
Ulovligt-arbejdeBlokeret
Ulovligt-arbejde, Blokeret

I Wildersgade 15 på Chr. Havn har fem polske arbejdere påbegyndt totalrenovering af en ejendom.

Efter Malernes Fagforenings besøg på pladsen oplyste de polske arbejdere, at de er ansat i det polske firma "Gromet", der udfører arbejdet i underentreprise for "Triple International ApS" i Klampenborg.

Malernes Fagforening har kontaktet disse to virksomheder med henblik på at få fremlagt fornøden dokumentation for de polske arbejderes ansættelsesforhold.

Samtidig har Malernes Fagforening anmodet de to virksomheder om at tegne overenskomst.