- Jeg håber, denne sag kan virke afskrækkende på firmaer, som bevidst kalkulerer med lave lønninger og brud på overenskomster, siger Palle Bisgaard.

- Jeg håber, denne sag kan virke afskrækkende på firmaer, som bevidst kalkulerer med lave lønninger og brud på overenskomster, siger Palle Bisgaard.

600.000 kr.i bod til tysk firma i DR Byen

Det tyske firma Lindner, der beskæftiger polske håndværkere i blandt andet DR BYEN, har anerkendt, at de skylder fire millioner kr. i løn til de ansatte. Desuden skal firmaet betale 600.000 kroner i bod for en række overenskomstbrud.

Dansk Arbejdsgiverforening og LO blev i dag på et fællesmøde enige om, at det tyske firma Lindner skal betale 4.036.742,15 kr. til dækning af manglende løn til de polske håndværkere, de har ansat.

Forbundet Træ-Industri-Byg tog forbehold for at rejse krav om udbetaling af pensionsbidrag, som ikke er indeholdt i efterbetalingen på de fire millioner kroner.

Der var mellem parterne også enighed om, at firmaet skal betale 600.000 kr. i bod for manglende overholdelse af overenskomsterne. Firmaet har fået 21 dages frist til at betale boden.

- Det er den største bod, jeg har været med til, siger Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen i Træ-Industri-Byg afd. 27 – København, der har rejst kravene.

- Jeg håber, at denne sag kan virke afskrækkende på alle de udenlandske firmaer, der, som Lindner, bevidst kalkulerer med alt for lave lønninger og brud på danske overenskomster.

Lindner har beskæftiget 57 polske håndværkere i DR BYEN og hos Bio-gen i Nordsjælland. Der har gennem flere måneder været ført forhandlinger om bl.a. løn. Men sagen tog først rigtig fart, da tre polske ansatte gik til fagforeningen og fortalte, at deres lønsedler ikke stemte overens med det reelle timeforbrug.

Har du yderlige informationer eller oplysninger i sagen,
bedes du kontakte Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og omegn på sid-kbhmur@3f.dk