Tre mio. kr. til polske svende
Overenskomst
Overenskomst

Op mod 60 polske håndværkersvende får nu efterbetalt et millionstort beløb fra deres arbejdsgiver, det tyske firma Lindner, for arbejde udført i DR Byen. Sagen begyndte, da tre svende gik til Træ-Industri-Byg 27 og fortalte om misforhold mellem løn og timesedler.

Et større antal polske svende, 57 ialt, som har arbejdet for tyske Lindner i DR Byen i Ørestaden og på byggepladsen BIO-gen i Hillerød har efter et mæglingsmøde udsigt til at få efterbetalt skyldig løn, overtidsbetaling, søgne-helligdagsbetaling, feriepenge og pension for et beløb på ca. 15.000 kr. pr svend.

Det skriver TIB 27 Nyt i sit seneste nummer fra juni.

»Sagen begyndte at rulle, da tre polske håndværkere fik nok og tog kontakt til fagforeningen. Medierne begyndte også at interessere sig for sagen«, hedder det og bladet fortsætter:

»Mæglingsmødet den 11. maj nåede frem til, at lønnen for samtlige ansatte skulle reguleres.«

- Vi forhandlede os frem til en model med udgangspunkt i de første tre polske svendes lønsedler. Et slag på tasken vil det betyde en efterbetaling på 15.000 kr. pr. mand pr. måned, samt ferie, sh-betaling og pension, siger formand for bygningsgruppen i TIB 27, Palle Bisgaard, og fortsætter: Mit gæt er, at det drejer sig om mindst 200 arbejdsmåneder.

Men Palle Bisgaard er ikke imponeret over det tempo for udlevering af de ansattes lønsedler, som Lindner har lovet at oversende til fagforeningen som grundlag for beregning af det nøjagtige beløb:

- Det går alt for langsomt. Jeg skal hele tiden rykke, og der er sendt mange mails, siger han.

På mæglingsmødet blev der også rejst nogle yderligere krav, som man ikke nåede til enighed om. De er nu gået videre til en voldgift. Det drejer sig om kørepenge til og fra Polen, pension og udediæter. Hertil kommer otte brud på overenskomsten, brud som kører videre til Arbejdsretten, skriver TIB 27 Nyt.

Har du yderlige informationer eller oplysninger i sagen,
bedes du kontakte Træ-Industri-Byg Afd. 27-København på tib@tib.dk